06 lipca 2010r.

Na posiedzeniu w dniu 04 lipca br. Zarząd podjął decyzję o inwentaryzacji szafek i boksów w hangarze. Wszystkie osoby posiadające boks lub szafkę powinny do końca lipca opisać je nazwiskiem. Szafki nie opisane będą komisyjnie opróżniane.