Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

W imieniu Zarządu KKW informuję, że zgodnie ze Statutem Klubu Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2021 odbędzie się w dniu 20.06.2021 W Jachrance. Rozpoczęcie zebrania o godz. 12, drugi termin o 12:30.

Planowany porządek zebrania przewiduje:

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór sekretarza Walnego zebrania i asesorów ds skrutacyjnych i ds wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu KKW
 6. Sprawozdanie finansowe
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja
 9. Głosowanie wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu KKW
 10. Wybór Prezesa KKW
 11. Wybór członków Zarządu KKW
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej KKW
 13. Głosowanie wniosków zgłoszonych w dyskusji
 14. Zakończenie Walnego Zebrania

Andrzej Kapłan