Dzieje się w Jachrance…

W miniony poniedziałek rozpoczęły się konkretne prace na terenie JWC, mianowicie likwidacja dotychczasowych zabudowań. Z hangaru, w którym przez kilka lat zimowaliśmy łodzie pozostało to, co na zdjęciu poniżej.

hangar

Ta sytuacja uniemożliwia wjazd do portu dotychczasową drogą. Poniżej wklejam treść maila, jaki wystosował w tej sprawie do „swoich” i do nas w kopii Wojtek Oleksiewicz.

Szanowni Koledzy,
informuję, że w związku z wyburzaniem hangarów na terenie JWC w Jachrance dotychczasowy dojazd do portu od ulicy Willowej nie jest w pełnym zakresie możliwy i wręcz zabroniony z powodów zagrożenia związanego z tymi pracami. Zakaz ten obowiazuje do odwołania.
Możliwość najbliższego – w stosunku do portu – parkowania samochodów istnieje na obszarze byłego grilowiska OW Energetyk/CSK, obok którego dotychczas sie przejeżdżało. 
Oczywiście należy parkować ROZSĄDNIE, tj. nie na drodze dojazdowej do grilowiska zwracając uwagę na pozostawienie miejsca dla innych samochodów. Dojście do portu z tego tymczasowego parkingu jest możliwe dawnym NIE OBOK HANGARÓW, lecz chodnikiem (jego resztkami) biegnącym na wprost do góry w stronę dawnej recepcji Ośrodka i następnie w prawo w dół dawnym zjazdem w stronę przepompowni. Jeżeli zjazd ten nie jest zablokowany gruzem, to w sobotę i w niedzielę, kiedy nie sa prowadzone roboty wyburzeniowe, można (po wstępnym rozpoznaniu aktualnej możliwości, czyli po pieszym rekonesansie) próbować ta drogą dojechać, co jednak odradzam ze względu na rozbite szkło, ostre resztki zbrojenia i gruzu przy końcówce dawnego hangaru.
POZDRAWIAM SERDECZNIE – WOJTEK OLEKSIEWICZ