Walne Zebranie członków KKW

Zgodnie ze Statutem KKW w pierwszym półroczu należy przeprowadzić Walne Zebranie członków Klubu.

W dniu 10 czerwca o godz. 13 w pierwszym terminie i 13:30 w drugim terminie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Kolejowego Klubu Wodnego.

Zapraszam i proszę o liczną obecność.