Dane klubu i o klubie

Dział zawiera niezbędne informacje o naszym klubie, podzielone na odrębne strony:

a w przyszłości znajdą się tu kolejne informacje, między innymi opracowanie „KKW – zarys historii i dzień dzisiejszy” z 2008 roku.