Strefa członkowska

To jest miejsce z informacjami dla członków i kandydatów Klubu, ale nie tylko.

Pliki umieszczone poniżej są dostępne dla wszystkich:

Pliki, które wymagają hasła:

Członkowie Klubu używający na codzień internetu otrzymują powiadomienia o zamieszczonych materiałach z podaniem haseł dla plików chronionych. Pozostali członkowie mogą otrzymać hasło na indywidualne zgłoszenie.