Władze klubu

Zarząd Kolejowego Klubu Wodnego (wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 20.06.2021)

  • Andrzej Kapłan – Prezes
  • Tadeusz Matuszak
  • Sylwester Nowotniak
  • Piotr Baryłka
  • Marek Łuba

Komisja Rewizyjna (wybrana na Walnym Zebraniu w dniu 20.06.2021)

  • Kazimierz Pęczalski – Przewodniczący
  • Zenon Falenta – Z-ca Przewodniczącego
  • Bernard Grzyb – Sekretarz