02 sierpnia 2010r.

Aby dokończyć prace rozpoczęte podczas Dnia Klubu Zarząd zaprasza wszystkich chętnych do pomocy na dzień 14 sierpnia br. Do zrobienia zostało niewiele – należy odtworzyć nawierzchnię zdjętą podczas uszczelniania brzegu. Stosowne ogłoszenia zostały również umieszczone na terenie przystani.