Co z tegorocznym sezonem żeglarskim

Ograniczenia nałożone przez władze, związane z koronawirusem doskwierają wszystkim mocno. Nam żeglarzom tym mocniej, że do 19 kwietnia Wody Polskie rekomendowały zaniechanie pływania, a rozporządzenie zakazywało działalności przystani i marin. Od wczoraj niektóre ograniczenia zostały odwołane, w tym przebywanie na terenie leśnym. Nas interesuje to o tyle, że nasz port – przystań jest położona właśnie na działce leśnej.

Ponadto wskutek licznych zapytań żeglarzy o dopuszczalność pływania odpowiednie organy udzieliły odpowiedzi, które wkleję poniżej a z któych wynika, że pływać można. A ponieważ nasza siedziba nie jest mariną świadczącą usługi, to i korzystanie z niej także nie jest zabronione.

A teraz interpretacje. Na początek odpowiedź na zapytanie skierowane do Urzędu Morskiego w Gdyni:

Dzień dobry, 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), Urząd Morski w Gdyni informuje, że zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.
W związku z powyższym, nie przewiduje się ograniczeń i zakazów stosowanych przez, podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni Kapitanaty i Bosmanaty Portów, w zakresie przemieszczania się jednostek pływających w żegludze krajowej.
Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na treści zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w zakresie m.in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.
Stosowny komunikat w tej sprawie został również zamieszczony na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni: https://www.umgdy.gov.pl/?p=34762#more-34762

Z poważaniem, 

Magdalena Kierzkowska

Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora 

Urząd Morski w Gdyni

A teraz interpretacja Wód Polskich:

Rekomendacja Wód Polskich w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Utworzono: 07 kwiecień 2020
Szanowni Państwo,

od 20.04.2020 r. obowiązuje nowe ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w którym złagodzono wiele ograniczeń obowiązujących do tej pory.

Ogólny zakaz przemieszczania się obowiązywał do 19.04.2020 r Przypomnijmy § 5. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, (…). 

Obecnie można już się przemieszczać, również w celach rekreacyjnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

Aktualne zasady w pełnym brzmieniu są dostępne pod linikiem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktu … raniczenia

Jako administrator dróg wodnych życzymy pomyślnych wiatrów i apelujemy o zachowanie wszystkich niezbędnych zaleceń bezpieczeństwa.

Jak z powyższych treści wynika pływać można, bez obawy o zatrzymanie przez Policję i próbę ukarania mandatem (nieuprawnioną dla jasności).

 Odnośnie naszych uwarunkowań to informuję, że nadal nie udaje się skontaktowanie z nowym właścicielem przyległego ośrodka, zatem wjazd na teren przystani nie jest możliwy.

Dodatkowo – nasza bosmanka Hanka jest obecnie w Irlandii i niestety nie może wrócić do kraju z uwagi na zawieszenie lotów czy ogólniej ograniczenia w poruszaniu się. Do czasu aż wróci musimy polegać na monitoringu, który funkcjonuje i będzie uzupełniany o dodatkowe kamery.