kkw - aktualnosci - 214

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

W imieniu Zarządu KKW informuję, że zgodnie ze Statutem Klubu Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2021 odbędzie się w dniu 20.06.2021 W Jachrance. Rozpoczęcie zebrania o godz. 12, drugi termin o 12:30.

Planowany porządek zebrania przewiduje:

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Zatwierdzenie porządku zebrania

3. Wybór przewodniczącego zebrania

4. Wybór sekretarza Walnego zebrania i asesorów ds skrutacyjnych i ds wniosków

5. Sprawozdanie Zarządu KKW

6. Sprawozdanie finansowe

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja

9. Głosowanie wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu KKW

10. Wybór Prezesa KKW

11. Wybór członków Zarządu KKW

12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej KKW

13. Głosowanie wniosków zgłoszonych w dyskusji

14. Zakończenie Walnego Zebrania

Andrzej Kapłan

powrót