Walne Zebranie 2022

Jak co roku Klub zgodnie ze Statutem jest zobowiązany do przeprowadzenia Walnego Zebrania członków. Tegoroczne zebranie odbędzie się w dniu 9 lipca na przystani, o godz 17 w pierwszym i 17:30 w drugim terminie. Porządek zebrania poniżej.

 1. Otwarcie Walne o Zebrania,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania,
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania,
 4. Wybór asesora ds wniosków,
 5. Sprawozdanie Zarządu,
 6. Sprawozdanie finansowe,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 8. Dyskusja,
 9. Głosowanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
 10. Głosowanie wniosków zgłoszonych w dyskusji,
 11. Zakończenie Walnego Zebrania.

Proszę klubowiczów o uwzględnienie tego terminu w swoich planach i liczną obecność.