Z żałobnej karty – Ś.P. Andrzej Kapłan

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 lutego 2024 r. zmarł Andrzej Kapłan, wieloletni Prezes Klubu, nieodżałowany Kolega, aktywny członek KKW, żeglarz.

Cześć jego pamięci!